Osaka University Yoga Society

Client: Osaka University Yoga Society
Year: 2018
Medium: Ink and digital

Logo and poster for the Osaka University Yoga Society.

osaka uni logo
OsakaUniYogaSoc_IntlYogaDay2018_presentation